Начало arrow АКТУАЛНО arrow 21.11.2019   06.12.2021 | 01:53  
21.11.2019


В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – РУСЕ ПРЕДСТОИ РАБОТНА СРЕЩА ЗА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ПРОИЗВОДСТВА ПО ЗУСЕСИФ

Административен съд – Русе е домакин на работна среща, на която ще бъдат обсъдени особености в съдебната практика на административните производства по Глава пета (Финансово управление и контрол) от Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ).

В срещата ще участват началникът на отдел „Верификация“ Мария Железарова и Георги Янков – началник отдел „Верификация – Северен“ от Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ към Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ на Министерството на труда и социалната политика.

Събитието ще се състои в петък, 22.11.2019 г., от 13.30 ч. в Тържествената зала на съда.