Начало arrow АКТУАЛНО arrow 19.11.2019   06.12.2021 | 00:32  
19.11.2019


СЪОБЩЕНИЕ

Състав на Административен съд - Русе остави без разглеждане жалбата на кмета на Община Ветово по дело №37/2019 г. срещу 8 решения на Общински съвет – Ветово, с които е бил приет бюджетът на общината за 2017 година.
На 14.11.2019 г. в Административния съд е депозирана молба, с която настоящият кмет е заявил волята си да оттегли жалбата.
Съобразявайки фактите, съдът остави жалбата на кмета на Община Ветово срещу решения №№ 245, 246, 248, 249, 250, 251, 256, 258 по протокол № 25/30.01.2017 г. на Общински съвет - Ветово без разглеждане и прекрати производството по делото.

Припомняме, че казусът бе предмет на съдебен спор в АдмС – Русе по адм. дело № 77/2017 г., но след обжалване на съдебния акт и отмяната му от касационната инстанция, производството бе върнато за ново разглеждане от друг състав на съда.