Начало arrow АКТУАЛНО arrow 14.11.2019   06.12.2021 | 01:28  
14.11.2019


АДМИНИСТРАТИВНИЯТ СЪД ОСТАВИ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ЖАЛБАТА НА КАНДИДАТА ЗА КМЕТ НА С.КАЦЕЛОВО

С протоколно определение от 14.11.2019 г., постановено по дело № 698/2019 г. Административен съд – Русе остави без разглеждане жалбата на Гина Стефанова (ПП ГЕРБ), кандидат за кмет на с. Кацелово, община Две могили срещу Решение №157/04.11.2019 г. на ОИК – Две могили. С процесното решение бе обявен за избран за кмет на кметство с. Кацелово Владимир Витанов (ПП СДС).

В хода на производството жалбоподателят оспори истинността на съдържанието в двата протокола на секционните избирателни комисии в с. Кацелово и поиска съдът да извърши проверка на изборните документи.
С цел изясняване на спорните по делото обстоятелства днес, 14.11.2019 г., в открито съдебно заседание и в присъствието на страните и прокуратурата, съдът направи оглед на изборните книжа от двете секции на населеното място.
От събраните доказателства и при извършването на пълна проверка на материалите не бяха установени визираните от оспорващия нарушения в Решението на ОИК - Две могили, които да доведат до промяна на вече обявения изборен резултат. Съдът отчете и липсата на спор между членовете на секционните избирателни комисии при отразяване на резултатите от преброяването на гласовете.

Предвид на така установеното от съдебния състав на АдмС-Русе, адвокатът на кандидата за кмет на с. Кацелово Гина Стефанова (ГЕРБ) оттегли жалбата като неоснователна.
Съобразявайки волята на процесуалния представител на жалбоподателя за отказ от оспорване, съдът остави жалбата без разглеждане и прекрати производството по делото.

Определението на Административния съд подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от обявяването му на страните.