Начало arrow АКТУАЛНО arrow 31.10.2019   06.12.2021 | 00:58  
31.10.2019


АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – РУСЕ СПРЯ ДЕЛОТО НА „МОНТЮПЕ“ СРЕЩУ РИОСВ ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ НА СТРАНИТЕ

 Административен съд – Русе спря производството по дело №424/2016 г., след заявеното днес, 31.10.2019 г., в съдебно заседание общо съгласие на страните и на Русенска окръжна прокуратура за спиране на съдебния спор.
Делото бе образувано по жалба на „Монтюпе“ ЕООД срещу заповед № 471/10.11.2016 г. на директора на РИОСВ – Русе, с която бе спряна експлоатацията на част от инсталацията за каруселно леене на алуминий в Завода за производство на алуминиеви автомобилни детайли и части „Монтюпе“ чрез пломбиране на каруселните устройства 7 и 8 в производствено хале № 3.
 Днес бяха изслушани заключенията на вещите лица по назначената от съда техническа и екологична експертиза. Част от изводите на специалистите засегнаха експлоатирането на изградената в хале № 3 аспирационна система и недостатъчната й мощност за отвеждането и пречистването на вредните вещества във въздуха, както и използването на механизъм за естествена вентилация.
 Съдът прие и представените от „Монтюпе“ ЕООД писмени доказателства за изграждането на нови и модифицирането на съществуващи пречиствателни съоръжения в хале № 3. В тази връзка и след изрично заявеното в съдебната зала съгласие на страните и на Окръжна прокуратура – Русе съдът спря производството по делото за срок от 6 месеца.
По време на заседанието страните заявиха намерението си да сключат споразумение, с което да решат окончателно спора, като най-добър консенсусен вариант в полза на обществото и за опазване на околната среда и чистотата на атмосферния въздух. Съдът указа на страните, че ако производството не бъде възобновено по тяхно искане в посочения срок, делото ще бъде прекратено и заповедта на РИОСВ – Русе ще влезе в сила.

Определението на Административен съд – Русе подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.