Начало arrow АКТУАЛНО arrow 25.07.2019   15.08.2020 | 01:14  
25.07.2019


НОВА СЪДИЙСКА БРОЙКА РАЗКРИ ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – РУСЕВисшият съдебен съвет разкри още една свободна щатна длъжност „съдия“ в Административен съд – Русе. Промяната влиза в сила от 17.09.2019 година, а решението бе взето на днешното редовно заседание на Пленума на ВСС.
Русенският съд е един от 11-те най-натоварени административни съдилища в страната, сочат данните от първото шестмесечие на 2019 година.
Предложението на председателя на Върховния административен съд, одобрено от Съдийската колегия, бе във връзка с преодоляване на високата натовареност в част от административните съдилища и отчетеното значително увеличение броя на делата след приетите нормативни изменения в АПК и ДОПК.
Припомняме, че в края на юни ВСС увеличи щатната численост на магистратите с една бройка, а с днешното решение броят на съдиите в Административен съд – Русе става осем.