Начало arrow Пресцентър arrow 27.06.2019   15.08.2020 | 01:18  
27.06.2019


ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ РАЗКРИ ЕДНА СЪДИЙСКА БРОЙКА В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – РУСЕПленумът на Висшия съдебен съвет разкри една свободна щатна длъжност „съдия“ в Административен съд – Русе. Промяната влиза в сила от 01.07.2019 година. Решението бе взето на днешното редовно заседание на висшия административен орган на съдебната власт с 19 гласа „за“ и 0 – „против“.
Предложението на председателя на Върховния административен съд, разгледано и одобрено в началото на миналата седмица от Съдийската колегия, бе за съкращаване на една съдийска бройка в Административен съд – Варна и разкриването на щатна длъжност „съдия“ в Административен съд – Русе.
Основен мотив за наложената трансформация е чувствителното увеличение броя на делата, постъпващи в АдмС-Русе след приетите през миналата година нормативни изменения в АПК и промяна на подсъдността по данъчните дела.
Припомняме, че през 2007 г., осем магистрати поставят началото на съда в гр. Русе. През годините техният брой постепенно е редуциран до шест, а с днешното решение на Висшия съдебен съвет, щатната численост на магистратите в Административен съд – Русе става седем.