Начало arrow АКТУАЛНО arrow 17.05.2019   15.08.2020 | 02:32  
17.05.2019


АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – РУСЕ ОТХВЪРЛИ ЖАЛБАТА НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ВОЛЯ“Със съдебен акт от 16.05.2019 г., постановен по дело №315/2019 г., Административен съд – Русе отхвърли жалбата на ПП „ВОЛЯ“ срещу Решение № 28 - ЕП/ 30.04.2019 г. на Районна избирателна комисия – Русе, с което е определен съставът на секционните избирателни комисии в Община Две могили за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
В мотивите си жалбоподателят посочи, че процесното решение е прието при съществено нарушение на Изборния кодекс, тъй като при определянето на съставите на СИК липсва представител на ПП „ВОЛЯ“.

В открито съдебно заседание, съдебният състав прие приложените към преписката доказателства.

Съдът намира, че съгласно чл. 92, ал. 6 от Изборния кодекс всяка парламентарно представена партия или коалиция има право на не по-малко от един член в състава на СИК. Това право обаче следва да бъде заявено на предварително проведените по инициатива на кмета на общината публични консултации с участието на парламентарно представените партии и коалиции. Видно от приложените по делото доказателства става ясно, че съобразно утвърдената от ЦИК методика, ПП „ВОЛЯ“ е получила 15 места, от които 12 за членове на СИК и 3 - за секционно ръководство. В документа е отразено, че е постигнато съгласие с описаните в протокола договорености за определяне броя на членовете и състава на СИК и тяхното разпределение.
Въпреки че документът от проведената среща не е бил подписан от представителя на политическата партия, не са били направени възражения, нито приложени мотиви за изразеното несъгласие по начин, ред и срок, предвидени в закона. Нещо повече - документираното в протокола желание на ПП „ВОЛЯ" за разпределение на местата в СИК е изцяло удовлетворено и напълно съвпада с писменото предложение на партията от проведените предварителни консултации на 17.04.2019 г.
Въз основа на установената фактическа обстановка съдебният състав счита, че жалбата е неоснователна, а оспореното решение следва да бъде потвърдено.

Решението на Административен съд  - Русе е окончателно.

Пълният текст на съдебния акт е публикуван в интернет страницата на Административен съд – Русе.