Начало arrow Пресцентър arrow 21.03.2019   06.12.2019 | 08:02  
21.03.2019


АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ В ДАНЪЧНИТЕ ЗАКОНИ ЩЕ БЪДАТ ДИСКУТИРАНИ НА ДВУДНЕВЕН СЕМИНАР ОРГАНИЗИРАН ОТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – РУСЕ ПО ПРОЕКТ НА НИП

Административен съд – Русе е домакин на двудневно регионално обучение на тема „Актуални проблеми по закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и данъчните закони“. Семинарът се организира на 21 и 22 март 2019 г. в хотел „Ана Палас“ по проект „Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието“ на Националния институт на правосъдието, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“.

В обучението участват съдии от административните съдилища във Варна, Видин, Добрич, Разград, Русе, Търговище, Силистра и Шумен и прокурори от Окръжна прокуратура – Русе.

В първия ден от срещата ще бъдат дискутирани правни проблеми по приложението на ЗКПО. Ще бъдат коментирани и теми, свързани с видовете данъци, документална обоснованост, методите на определяне на пазарните цени, данъчни постоянни разходи и временни разлики, деклариране и внасяне на корпоративен данък, преотстъпване и освобождаване от облагане и пр.
През втория ден ще бъдат обсъдени проблеми по приложението на чл.19 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) - субекти на отговорността, процесуален способ за установяването й, граници за отговорността.

Лектор на семинара е Йордан Константинов, съдия от Върховен административен съд.