Начало arrow Електронна поща по дела   22.08.2019 | 19:57  
Електронна поща по дела


Във връзка с оптимизиране на работния процес в служба „Деловодство“ на съда от 01.02.2019 г. е активиран нов електронен адрес за размяна на съдебни книжа и материали по всички административни и касационни административнонаказателни дела, разглеждани в Административен съд - Русе.

Кореспонденцията по съдебните дела ще се осъществява чрез e-mail: deloImageadmcourt-ruse.com