Начало   21.07.2019 | 08:22  
Отчет ЗДОИ
ГОДИШЕН ОТЧЕТ за постъпилите заявления за достъп до обществена информация през 2018 г. Image
ГОДИШЕН ОТЧЕТ за постъпилите заявления за достъп до обществена информация през 2017 г. Image