Начало arrow Пресцентър arrow 06.12.2018   22.08.2019 | 20:02  
06.12.2018


СЪДИЯ РОСИЦА БАСАРБОЛИЕВА ОТНОВО Е ИЗБРАНА ЗА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – РУСЕПо предложение на председателя на Административен съд - Русе и на основание чл. 168, ал. 2 от Закона за съдебната власт Съдийската колегия на ВСС назначи съдия Росица Басарболиева за заместник-председател на съда.
Новият избор се наложи след освобождаването на досегашния заместник-председател съдия Елга Цонева, поради навършване на определената по закон възраст.
В предложението на административния ръководител бе посочено, че съдия Басарболиева има над 22 години юридически стаж, от които 5 години в Районен съд – Русе, над 5 г. в Окръжен съд – Русе и повече от 11 г. в Административен съд – Русе, където до юли 2017 г. изпълнява длъжността заместник-председател.
Пред магистратите е отчетено, че съдия Басарболиева е изпълнявала професионално и отговорно всички произтичащи от закона задължения и правомощия. Доказала се е като отличен професионалист, с много добри комуникационни и организационни  умения и умения за работа в екип.
Позицията на председателя на съда бе подкрепена и със становище от Общото събрание на съдиите при Административен съд – Русе, проведено на 08.10.2018 г., в което бе изразено положително становище в подкрепа на предложения кандидат за длъжността.