Начало arrow АКТУАЛНО arrow 31.10.2018   22.08.2019 | 20:01  
31.10.2018


„ПРОМЕНИТЕ В АПК И НОВИТЕ ОТГОВОРНОСТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЪДИЛИЩА“ – ТЕМА НА РАБОТНА СРЕЩА С ЖУРНАЛИСТИ И КОРЕСПОНДЕНТИ ОТ РУСЕ И РЕГИОНААдминистративен съд – Русе организира в петък, 02.11.2018 г., от 11.00 ч., в Тържествената зала на съда (ет. 2) работна среща с журналисти от русенски медии и кореспонденти, отразяващи работата на съдебната система в региона, на тема „Промените в АПК и новите отговорности за административните съдилища“.
В рамките на предстоящата среща ще бъдат коментирани най-важните промени в Административнопроцесуалния кодекс, приети от Народното събрание през 2018 г., и новите отговорности и задължения за Административен съд – Русе, произтичащи от въведените нормативни изменения.
Ще бъдат представени и мерките, предприети от съда във връзка с промяна на подсъдността по данъчни дела.
Традиционната среща-разговор е с цел подобряване на информационния обмен и комуникация между съда и медиите.