Начало arrow Декларации по ЗПКОНПИ   06.12.2021 | 00:27  
Декларации

 

ДЕКЛАРАЦИИ ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ по чл. 35, ал. 1, т. 1, във връзка с § 2, ал. 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество Image
ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 2 "ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО Част II: ИНТЕРЕСИ Image
Публичен регистър на декларациите Image
Списък на лицата, които не са подали декларации в срок Image