Начало arrow АКТУАЛНО arrow 31.05.2018   31.05.2020 | 21:52  
31.05.2018


АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – РУСЕ ФИНАЛИЗИРА РАБОТАТА СИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПРОГРАМА НА ВСС И МОНАдминистративен съд – Русе финализира работата си по Образователната програма на ВСС и МОН „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Във фокуса на четвъртата, последна за тази учебна година образователна лекция с учениците от десетите класове на Професионалната гимназия по икономика и управление „Елиас Канети“, бе ролята на административното правораздаване в българската съдебна система. В началото на срещата директорът на гимназията благодари на магистратите за всеотдайността и професионализма при реализирането на Програмата.
Днешната лекция, подготвена от съдия Ина Райчева, постави акцент и върху особеностите на българската съдебна система, нейната структура и йерархична подчиненост, функциите на Висшия съдебен съвет и правомощията на ВКС и ВАС. Коментирани бяха моменти от работата на административните съдии и актуални казуси от съдебната практика, свързани със защита правата на детето.
Припомняме, че в тазгодишната кампания съдът присъедини като партньори две русенски гимназии – Професионална гимназия по икономика и управление „Елиас Канети“ и Профилирана английска гимназия „Гео Милев“.
Цикълът от лекции, който Административният съд организира и осъществи с учениците от десетите класове на двете гимназии, се реализира в рамките на втория учебен срок. В дискусиите участваха близо 240 десетокласници от 9 специалности на партниращите учебни заведения.
Основна цел на Програмата бе превенция и повишаване информираността на учениците за структурата и значението на съдебната система и формиране на правна грамотност и култура сред младите хора.