Начало arrow АКТУАЛНО arrow 09.05.2018   31.05.2020 | 22:13  
09.05.2018


Над 60 000 дела са решени във ВАС и 28-те административни съдилища в страната за 2017 г.Административното правораздаване в България е на второ място по натовареност сред всички съдилища. Това показват данните за дейността на съдебната система за 2017 г. Въпреки увеличаването на обема дела и неравномерната натовареност, българското административно правораздаване запазва за поредна година челната си позиция в Европа по качество, бързина и ефикасност, сочат последните данни на информационното табло на ЕС.
Общо 60 432 дела са били свършени във ВАС и в 28-те административни съдилища в страната през м.г. От тях 44 620 дела са били свършени в 28-те административни съдилища в България /9913 са били прекратени/. За периода са били отчетени над 46 000 новообразувани административни дела в 28-те административни съдилища. Близо 57% от делата са били разгледани от съдиите в четири административни съдилища - София-град, Пловдив, Варна и Бургас. 
Във Върховния административен съд делата за разглеждане са били общо 22 010, като 15 038 от тях са били административните дела образувани през м.г., което с над 6% повече спрямо предходната 2016 г. За същия период са били свършени 15 812 административни дела, като в края на 2017 г.са останали по-малък брой висящи дела за разглеждане спрямо края на 2016 г., показва статистиката. 

Пленумът на ВАС и общите събрания на 28-те административни съдилища единодушно се обявиха срещу решението на МС за възлагане на външни експерти да изготвят функционален анализ на системата на административното правораздаване у нас. Мотивите са, че структурна реформа в системата на административните съдилища не е необходима, а чрез законодателни промени може да бъде преодолян проблемът с високата натовареност на ВАС и неравномерната натовареност на 28-те административни съдилища. В тази връзка са решението на Конституционния съд и предстоящите промени на второ четене на АПК. 

През тази седмица ръководството на ВАС проведе поредица от срещи с парламентарно представени партии, за да се обсъдят необходимите законодателни промени.

Източник: http://www.sac.government.bg/news/bg/201854-1