Начало arrow АКТУАЛНО arrow 26.04.2018   31.05.2020 | 21:38  
26.04.2018


ПРЕДСТОИ ДЕЛО ПО ЖАЛБА НА ДИРЕКТОРА НА РУСЕНСКАТА ПРОФИЛИРАНА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „БАБА ТОНКА“Във връзка с постъпила жалба от Директора на ПМГ„Баба Тонка“ в Административен съд – Русе е образувано дело №205/2018 г. срещу Заповед № РД-08-176/30.03.2018 г. на Началника на Регионално управление на образованието – Русе. С обжалвания административен акт е утвърден държавния план-прием за учебната 2018/2019 година в област Русе. 

В мотивите си жалбоподателят сочи, че процесната заповед нарушава основни принципи от Закона за предучилищното и училищното образование като прозрачност на управлението, автономия за провеждане на образователни политики, самоуправление и децентрализация, равен достъп до качествено образование и пр.

Жалбоподателят претендира отмяната й като незаконосъобразна, издадена при съществено нарушение на административнопроизводствените правила, в противоречие с материалноправните разпоредби и с целта на закона.
Делото ще се гледа в открито съдебно заседание на 17.05.2018 г., от 10.00 ч., в съдебна зала № 3 (ет. 2).