Начало arrow АКТУАЛНО arrow 23.04.2018   31.05.2020 | 21:59  
23.04.2018


НОВА ЛЕКЦИОННА СРЕЩА НА МАГИСТРАТИ ОТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – РУСЕ С УЧЕНИЦИ ОТ ПАГ „ГЕО МИЛЕВ“ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПРОГРАМА НА ВСС И МОНСъдебна власт в България, европейски институции, съдебни процедури с участието на деца, достъп до правосъдие, органи за подкрепа и защита. Това бяха част от темите, представени днес, 23.04.2018 г., от съдия Ина Райчева пред ученици от Х клас на Профилирана английска гимназия „Гео Милев“. Лекционната среща бе в рамките на Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ на ВСС и МОН, която през тази година съдът изпълнява в партньорство с две русенски гимназии.
По време на срещата съдия Ина Райчева запозна присъстващите с принципа за разделение на властите, с функциите и структурата на съдебната система, с особеностите на общите и специализираните съдилища и пр. Интересът на учениците бе насочен към теми, свързани с правото на непълнолетните за свободно придвижване и пребиваване в страните от Европейския съюз и възможностите за дипломатическа и консулска защита от друга държава членка на съюза.
Припомняме, че основната идея на Програмата е формиране на правна грамотност и култура сред младите хора и създаване на реална представа за работата на органите на съдебната власт.