Начало arrow АКТУАЛНО arrow 16.04.2018   31.05.2020 | 22:58  
16.04.2018


„СТУДЕНТИ И УЧЕНИЦИ ПОКАЗАХА ДОБРИ ПОЗНАНИЯ ЗА ОСОБЕНОСТИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРАВОСЪДИЕ В ДЕНЯ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – РУСЕСимулативен процес, открити съдебни производства, образователна правна работилница, срещи и разговори с ученици, студенти, преподаватели, медии и гости. Това бяха част от акцентите в организираната от Административен съд – Русе информационна кампания „Ден на отворените врати“. Инициативата, която се осъществява с цел популяризиране дейността на съда и повишаване правната култура на гражданите, привлече интереса и на представители на съсловни и младежки неправителствени организации.

Началото на празничния ден бе поставено от председателя на съда Диан Василев, който запозна присъстващите с особеностите на административното правораздаване. В рамките на програмата беше демонстриран начинът за разпределяне на постъпилите в съда дела. Изненада и вълнение провокира решението на съдия Василев реално да въведе някои от учениците в процедурата по разпределянето на делата.

Малко по-късно кампанията продължи с посещения в съдебните зали, срещи и разговори със съдебни служители, а съдия Вилиана Върбанова представи на гостите акценти от  вътрешноорганизационната дейност на институцията и правилата за посещение и поведение в съда.

Денят на отворените врати продължи със симулативен процес, разигран от студенти втори курс на специалността „Право” на Русенския университет „Ангел Кънчев”. Казусът бе свързан с претенция за заплащане на имуществени вреди след отменено наказателно постановление. Преди началото на съдебното производство студентите анонсираха функциите на всеки участник в процеса. В залата присъстваха съдии, прокурори, университетски преподаватели, граждани и представители на медии.

От името на Юридическия факултет на РУ „Ангел Кънчев“ доц. Емануил Коларов поздрави магистратите за празника и благодари на ръководството и съдиите за всеотдайността и търпението им при осъществяването на общи дейности и съвместни изяви.

За първи път в Деня на отворените врати бе организирана образователна правна работилница (workshop) „Съдебно кафене“ с ученици на Профилирана английска гимназия „Гео Милев“. На ротационен принцип в дискусионен формат три екипа десетокласници изследваха, анализираха и представяха своите решения по три теми: „Принципи на административния процес“, „Структура на съдебната система“ и „Правни казуси“. Фасилитатор на срещата бе съдия Елга Цонева.