Начало arrow АКТУАЛНО arrow 12.04.2018   31.05.2020 | 21:33  
12.04.2018


АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – РУСЕ ЩЕ ОТБЕЛЕЖИ ДЕНЯ НА КОНСТИТУЦИЯТА С „ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ”„Ден на отворените врати“ организира в понеделник, 16.04.2018 г., Административен съд - Русе. Инициативата се осъществява ежегодно с цел популяризиране дейността на съда и повишаване правната култура на гражданите.
Началото на кампанията ще бъде поставено с публично разпределяне на делата в 10.00 часа, а малко по-късно (от 10.30 ч.), е предвидена информационна обиколка, в рамките на която ще бъде представена вътрешноорганизационната дейност на институцията.
В 11.30 ч. в съдебна зала № 3 студенти от втори курс на специалността „Право” на Русенския университет „Ангел Кънчев” ще разиграят симулативен административен процес по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди. Казусът, който ще бъде представен със съдействието на съдия Ина Райчева, е свързан с претенция за заплащане на имуществени вреди след отменено наказателно постановление.
И тази година съдът привлича към информационната кампания ученици от русенски училища. За първи път в Деня на отворените врати ще бъде организирана образователна правна работилница (workshop) „Съдебно кафене“ с ученици от Х клас на Профилирана английска гимназия „Гео Милев“. Дискусията се организира по метода „Световно кафене“, но с трансформирано заглавие, съобразено с темата на предстоящите дебати. Методът се използва все по-успешно в неформалното обучение, тъй като подобрява комуникативните умения, толерантното отношение и екипна работа на децата и подпомага процеса на усвояване на нови знания. Събитието е с начален час 13.30 ч. в Тържествената зала на съда, а фасилитатор в предстоящата среща ще бъде съдия Елга Цонева.

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ
Във връзка с 16 април - Ден на Конституцията
(празник на юристи и съдебни служители)

Ден: 16.04.2018 г., понеделник
Начален час: 10.00 ч.
Край на събитието: 15.00 ч.
Място: сградата на Административен съд – Русе, ул. „Цариброд” 6

1. Представяне на начина за разпределяне на постъпилите в съда дела
Час: 10.00 ч.- 10.30 ч.
Място: кабинет на председателя Диан Василев, ст. 301, ет. 3
Гости: ученици от русенски училища, студенти, граждани и журналисти

2. Запознаване с вътрешноорганизационната дейност на съда – деловодство, регистратура, зали, правила за посещение и поведение в съдебна зала.
Час: 10.30 ч. - 11.00 ч.
Място: деловодство, регистратура, зали – ет. 1
Гости: граждани, медии, студенти и ученици

3. Симулативен административен процес от студенти втори курс на специалността „Право” на РУ „Ангел Кънчев”.
Час: 11.30 ч. – 12.40 ч.
Място: съдебна зала 3, ет. 2
Гости: граждани, медии, студенти и университетски преподаватели

4. „Съдебно кафене“ – иновативна образователна работилница (workshop) с ученици от Х клас на Профилирана английска гимназия „Гео Милев“

Час: 13.30 ч. – 14.30 ч.
Място: Тържествена зала, ет. 2
Гости: ученици и преподаватели от ПАГ „Гео Милев“

5. Видеоматериал за съда
Час: през целия ден
Място: информационни монитори