Начало arrow Пресцентър arrow 15.02.2018   06.12.2019 | 08:04  
15.02.2018


АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВОСЪДИЕ И ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ – ТЕМИ В ПЪРВАТА ЛЕКЦИОННА СРЕЩА ПО ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПРОГРАМА НА ВСС И МОНПетдесет десетокласници от ПГИУ „Елиас Канети“ посетиха днес, 15.02.2018 г., Административен съд - Русе в рамките на организираната от съда първа лекционна среща от Образователната програма на ВСС и МОН „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”. Учениците проследиха отблизо разглеждането на административноправен спор по Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове.
Комплексът от действия, извършени в проведеното съдебно заседание, както и особеностите на административния процес бяха основна тема на последвалата между учениците и съдия Вилиана Върбанова дискусия. Бяха коментирани и въпроси, свързани с разделението на властите, структурата на съдебната система и функциите на съдебната власт, компетентност на административните съдилища и специфика на административното правосъдие. Обсъдени бяха често срещани житейски ситуации по Закона за движение по пътищата, Закона за защита на потребителите, Закона за защита от шума в околната среда и др. Коментари и въпроси предизвикаха примерите за извършени административни нарушения и налаганите за тях наказания.
В контекста на българското председателство на Съвета на Европейския съюз децата бяха запознати с основните действащи институции в ЕС и функциите на България по поетия ангажимент като страна членка на съюза.
Тази година в реализацията на Образователната програма Административен съд – Русе ще си партнира с две русенски гимназии – ПГИУ „Елиас Канети“ и ПАГ „Гео Милев“.