Начало arrow Пресцентър arrow 24.10.2017   06.12.2019 | 07:46  
24.10.2017


АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – РУСЕ ОРГАНИЗИРА ДВУДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ НА ПРАВОСЪДИЕТО

Административен съд – Русе е домакин на двудневно регионално обучение на тема „Актуални проблеми по прилагането на ЗОДОВ. Тълкувателна практика на ВАС. Изменения в Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС) и превантивни компенсаторни средства за защита от нарушения на правата по чл. 3 от Конвенцията за правата на човека и основните свободи (КПЧОС)“. Работната среща, която ще се проведе на 26 и 27 октомври 2017 г., се организира от Административен съд – Русе в рамките на проект „Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието“ на НИП, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“.
В обучението ще се включат съдии от административните съдилища във Видин, Варна, Русе, Разград, Добрич, Ловеч, Търговище, Силистра и Шумен и прокурори от Окръжна прокуратура – Русе.
В първия ден от срещата, с начален час 13.30 ч., ще бъдат дискутирани проблемни области при прилагането на ЗОДОВ. Ще бъде анализирана и тълкувателната практика на Върховния административен съд по този закон.
През втория ден ще бъдат обсъдени измененията в ЗИНЗС и превантивните компенсаторни средства за защита от нарушения на правата по чл. 3 от КПЧОС.

Лектор на семинара е Таня Куцарова, съдия от Върховен административен съд.