Начало arrow Пресцентър arrow 29.09.2017   06.12.2019 | 07:47  
29.09.2017


АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – РУСЕ СЕ ВКЛЮЧВА КАТО ОБУЧАВАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ В ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА І“Административен съд – Русе се включва като обучаваща организация в Проект „Студентски практики – Фаза І”, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“.
В рамките на 240 часа ще бъдат обучавани студенти от професионалните направления „Право“ и „Икономика“. Досега интерес към практиката е заявен от възпитаници на Русенския университет „Ангел Кънчев“, Университета за национално и световно стопанство и Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите. Трима са менторите от Административен съд - Русе, които ще реализират практическото обучение на студентите в реална работна среда.
Целта на програмата е да се повиши качеството на обучение и подобри системата на образование в съответствие с нуждите на пазара на труда. Идеята е да се предостави възможност на студентите да надградят теоретичните си знания, да придобият практически опит и умения, както и да се улесни преходът им от образователните институции към работното място.

Практическите занимания стартират  в понеделник, 02.10.2017 г., от 9.00 ч. в Заседателната зала на съда.