Начало arrow АКТУАЛНО arrow 05.10.2016   31.05.2020 | 23:04  
05.10.2016


АДМИНИСТРАТИВНИЯТ СЪД ОСТАВИ БЕЗ УВАЖЕНИЕ ИСКАНЕТО НА „МОНТЮПЕ“ ЗА СПИРАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДТА НА РИОСВ - РУСЕСъстав на Административен съд – Русе се произнесе по особеното искане на „Монтюпе“ ЕООД по дело № 320/2016 г. за спиране на предварителното изпълнение на заповедта на директора на РИОСВ-Русе, с която бе ограничена дейността на Завода за производство на алуминиеви автомобилни детайли и части.
Пред съда жалбоподателят твърди, че наложените от Регионалната инспекция по околната среда и водите мерки ще причинят неимуществени вреди (уронване престижа на предприятието) и имуществени вреди (намаляване ефективността и производственото натоварване на дружеството).
Съдът приема, че основание за спиране на предварителното изпълнение на административния акт е възможността от настъпване на значителна или трудно поправима вреда, която да е в резултат на нови обстоятелства за жалбоподателя. Посочените от „Монтюпе“ неимуществени вреди са в резултат на оспорения акт, а не на предварителното му изпълнение. В особеното искане не е посочен обхват и размер на имуществените вреди, поради което не може да бъде извършена преценка за тяхната значимост или трудна поправимост.
Съдът допуска, че за дружеството е възможно да настъпят загуби от редуцирането на производството, вследствие на наложената административна мярка, но предполагаемите неимуществени вреди не могат да бъдат противопоставени на важните държавни и обществени интереси – правото на хората на здравословна околна среда и чист атмосферен въздух.
Така мотивиран съдът остави без уважение особеното искане на дружеството за спиране на предварителното изпълнение на заповедта на директора на РИОСВ-Русе.

Определението може да се обжалва с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.