Начало arrow АКТУАЛНО arrow 26.08.2016   31.05.2020 | 22:32  
26.08.2016


ОБРАЗУВАНИ СА НОВИ ДЕЛА СРЕЩУ ТЕКСТОВЕ ОТ ОБЩИНСКИ НАРЕДБИ Административен съд - Русе образува още три дела по протест на Окръжна прокуратура – Русе срещу текстове от общински наредби, приети с решения на общинските съвети в гр. Борово и с. Иваново.

 Два от протестите са срещу текстове от Наредби на територията на Община Борово. Оспорването на Окръжна прокуратура е против разпоредби от Наредба № 9 за разрешаване, функциониране и премахване на временни съоръжения за търговия на територията на Община Борово (адм.дело № 266/2016 г.) и срещу текстове от Наредба № 15 за рекламната дейност на територията на Община Борово (адм.дело № 267/2016 г.).
 Окръжна прокуратура – Русе протестира и текстове и от Наредба № 15 за условията и реда за поставяне и премахване на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Иваново (адм.дело № 263/2016 г.)

Прокуратурата оспорва подзаконовите нормативни актове като незаконосъобразни, приети в противоречие с разпоредби от Закона за устройство на територията и от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.

Производствата с №№ 266 и 267 ще се гледат в открити съдебни заседания на 19.10.2016 г., от 10.00 ч.  и 10.30 ч., в съдебна зала № 2 (ет. 1).
На същата дата съдът ще разгледа и споровете по адм. дела № 258 и № 260, образувани по протести на Окръжна прокуратура.
Предстои насрочване на адм.дело № 263/2016 г.