Начало arrow АКТУАЛНО arrow 12.08.2016   31.05.2020 | 23:31  
12.08.2016


АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – РУСЕ ОБРАЗУВА ТРИ ДЕЛА СРЕЩУ НАРЕДБИ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТИ В РУСЕ И ВЕТОВО Административният съд образува три дела по протест на Окръжна прокуратура – Русе срещу текстове от общински наредби, приети с решения на общинските съвети в гр. Русе и гр. Ветово.
 Предмет на съдебното производство по административно дело № 258/2016 г. е оспорване на чл. 12 от Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Ветово.
 Окръжна прокуратура – Русе протестира и срещу разпоредби в Наредба № 5 за търговската дейност (адм.дело № 259/2016 г.) и в Наредба № 7 за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти, на информационни и монументално-декоративни елементи и за осъществяване на рекламна дейност на територията на Община Русе (адм. дело № 260/2016 г.).

Прокуратурата оспорва текстовете от подзаконовите нормативни актове като незаконосъобразни, приети в противоречие с разпоредби от Закона за местните данъци и такси и от Закона за устройство на територията.

Предстои насрочване на делата.