Начало arrow АКТУАЛНО arrow 01.06.2016   31.05.2020 | 22:42  
01.06.2016


АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – РУСЕ ОБЯВИ ИЗБОРА ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕТОВО ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛЕНС Решение от 01.06.2016 г., постановено по дело №137/2016 г., Административен съд – Русе обяви избора за кмет на Община Ветово за недействителен.
Припомняме, че производството бе образувано след оспорване от кандидата за кмет Мехмед Мехмед (ДПС) на Решение на ОИК - Ветово, с което бе обявен за избран на втори тур за кмет на Община Ветово Георги Георгиев (Местна коалиция „Бъдеще за всички“). В проведеното съдебно производство (по адм. дело № 512/2015г.) съдът отхвърли жалбата като неоснователна и недоказана. Решението на Административен съд – Русе бе оспорено пред ВАС, който върна делото за ново разглеждане от друг състав на съда.

В хода на настоящото съдебно производство и в изпълнение на дадените указания от касационната инстанция, съдебният състав направи оглед на изборните книжа в оспорените от жалбоподателя 10 секционни избирателни комисии. В рамките на два дни в присъствието на страните бяха отделени 142 действителни и недействителни спорни бюлетини.
След извършения оглед и проверка, съдът установи разлика в броя на гласовете, записани в протокола на ОИК - Ветово, въз основа на който е издадено оспореното Решение № 149/02.11.2015 г. При направените преизчисления съдът отчете, че резултатът на двамата кандидати е изравнен. (Действителните гласове за М. Мехмед се променят от 3219 на 3227 гласа, а действителните гласове за Г. Георгиев се променят от 3233 на 3227 гласа.)
Съдът намира, че допуснатите процесуални нарушения при преброяването на гласовете и оформянето на протоколите на СИК и ОИК, повлияли върху правилното отчитане на резултатите от гласуването, са основание за отмяна на оспореното решение и обявяване на избора за недействителен (в условията на чл. 459, ал. 10, предложение първо от Избирателния кодекс).

Решението може да бъде оспорено с касационна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

След влизане в сила на съдебния акт съдът ще уведоми Централната избирателна комисия за изпълнение на правомощията й (чл.452, ал.6, изр. 2-ро от Изборния кодекс - При равен брой гласове няма избран кмет и президентът на републиката по предложение на Централната избирателна комисия насрочва нов избор за кмет)

Пълният текст на съдебния акт е публикуван в интернет страницата на Административен съд - Русе и е на адрес:
http://delo.admcourt-ruse.com/s/0061d816/13752516.htm