Начало arrow Пресцентър arrow 13.12.2007   03.04.2020 | 21:22  
13.12.2007

СПРАВКА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ, РАЗГЛЕДАНИ и ПРИКЛЮЧИЛИ ИЗБОРНИ ДЕЛА

След провеждане на местните избори през м.октомври-ноември 2007г. в АС-Русе бяха образувани 6 дела.
№ 486/07 - по жалба на Йордан Томов Йорданов – кандидат за кмет от с. Сваленик, община-Иваново срещу решение на ОИК – Иваново за избор на кмет на с.Сваленик. Производството по делото е прекратено  поради  оттегляне на жалбата с влязло в сила определение.
№ 497/07 – по жалби на Ангел Йорданов Ангелов и Миглена Асенова Тодорова кандидати за кметове и двамата от с. Копривец срещу решение на ОИК – Бяла за избор на кмет на с.Копривец.  Жалбата е отхвърлена, съдебното решение е влязло в сила.
№ 498/07 - по жалба на Петър Георгиев Петров кандидат за общински съветник на община - Ценово срещу решение на ОИК – Ценово за избор на общински съветници. Жалбата е оставена без разглеждане и производството е прекратено с влязло в сила определение.
№ 499/07 – по жалби на БСП-Русе, БЗНС-Русе, независими кандидати за общински съветници и др. срещу решение на ОИК – Русе за избор  общински съветници. Разглеждането на делото е  приключило на  07.12.2007г . Очаква се произнасяне на съдията-докладчик.
№ 507/07 по  жалба на БСП – Бяла срещу решение на ОИК – Бяла  за избор на кмет на община-Бяла. Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание за 19.12.2007г. – 11 часа.
№ 511/07 - по жалби на БСП - Ветово и Инна Димитрова Георгиева- кандидат за кмет на гр. Сеново срещу решение на ОИК - Ветово  за избор на кмет на гр.Сеново.  Жалбите са отхвърлени, съдебното решение е влязло в сила.