Начало   29.09.2020 | 12:20  

БАНКОВИ СМЕТКИ

Сметките на Административен съд – Русе се обслужват от Централна кооперативна банка АД – клон Русе.


Основание: ДЪРЖАВНИ ТАКСИ - Транзитна сметка
БАНКА – ЦКБ АД – клон Русе
БАНКОВ КОД – BIC: CECBBGSF
БАНКОВА СМЕТКА - IBAN BG86 CECB 9790 31D7 4680 00

Основание: СВИДЕТЕЛИ, ВЕЩИ ЛИЦА - Набирателна сметка
БАНКА – ЦКБ АД – клон Русе
БАНКОВ КОД – BIC: CECBBGSF
БАНКОВА СМЕТКА - IBAN BG93 CECB 9790 33D7 4680 00

 

Таксите могат да бъдат платени и чрез ПОС терминални устройства, намиращи се в Деловодството на АС-Русе.