Начало arrow Електронни призовки и съобщения   18.01.2019 | 23:14  
Електронни призовки и съобщения
Административен съд - Русе ще изпраща съобщения и призовки в рамките на своята компетентност и в зависимост от заявеното желание от страните по административни дела чрез следния електронен пощенски адрес:
summonsImageadmcourt-ruse.com

Всички лица, желаещи получаване на съобщения и призовки по електронен път, трябва да се запознаят с настоящите Правила и да подадат в деловодството на съда Заявление за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес.

ПРАВИЛА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ И ПРИЗОВКИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН ПОЩЕНСКИ АДРЕС Image
Приложение 1 за страните и техните процесуални представители Image Image
Приложение 2 за административните органи и администрациите Image Image

 
Удостоверяващи органи на доставчици на удостоверителни услуги