Начало arrow Електронни призовки и съобщения   26.10.2020 | 00:53  
Електронни призовки и съобщения
В рамките на своята компетентност и в зависимост от заявеното желание от страните в съдебните производства, от началото на 2018 г. Административен съд - Русе изпраща съобщения и призовки чрез електронен адрес:
summonsImageadmcourt-ruse.com

Съгласно утвърдените в съда „Правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес“ всички физически или юридически лица, които желаят да получават съобщения и призовки по електронен път, трябва да подадат в деловодството на съда Заявление за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес.

ПРАВИЛА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ И ПРИЗОВКИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН ПОЩЕНСКИ АДРЕС Image
Приложение 1 за страните и техните процесуални представители Image Image
Приложение 2 за административните органи и администрациите Image Image

 
Удостоверяващи органи на доставчици на удостоверителни услуги