Начало arrow Пресцентър arrow Галерия   06.12.2021 | 01:23  
Галерия

Магистрат от Дрезден, Германия гостува в Административен съд – Русе в рамките на Обменната програма на ЕМСО ... 03.10.2019 г.

Ролята на прокурорите в административния съдебен процес – тема на работна среща с гостуващ литовски магистрат ... 21.08.2019 г.

Практически занятия на студенти от Юридическия факултет на РУ „Ангел Кънчев“ в съда - 27.05 – 07.06.2019 г. ... 07.06.2019 г.

Административен съд – Русе предостави дарение за училищните библиотеки на две русенски гимназии ... 06.06.2019 г.

Четвърта лекционна среща по Образователната програма на ВСС и МОН ... 13.05.2019 г.

Трета лекционна среща по Образователната програма на ВСС и МОН ... 24.04.2019 г.

140 години от приемането на Търновската конституция, Ден на отворените врати ... 16.04.2019 г.

Втора лекционна среща по Образователната програма на ВСС и МОН ... 25.03.2019 г.

Административен съд – Русе бе организатор и домакин на двудневно регионално обучение по проект „Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието“ на НИП ... 21-22.03.2019 г.

Общо събрание на Административен съд - Русе ... 14.03.2019 г.

Административният съд представи пред медиите отчет за дейността си през 2018 г. ... 14.03.2019 г.

Първа лекционна среща по Образователната програма на ВСС и МОН ... 11.03.2019 г.

12 години Административен съд - Русе ... 01.03.2019 г.

„Промените в АПК и новите отговорности за административните съдилища“ – работна среща с журналисти и кореспонденти от Русе и региона ... 02.11.2018 г.

Административен съд – Русе предостави дарение от правна и художествена литература на две русенски гимназии ... 03.07.2018 г.

Четвърта лекционна среща по Образователната програма на ВСС и МОН ... 31.05.2018 г.

Трета лекционна среща по Образователната програма на ВСС и МОН ... 23.04.2018 г.

Ден на отворените врати ... 16.04.2018 г.

Втора лекционна среща по Образователната програма на ВСС и МОН ... 14.03.2018 г.

Административен съд - Русе отчете пред магистрати дейността си за 2017 г. ... 22.02.2018 г.

Административният съд отчете пред медиите дейността си за 2017 г. ... 22.02.2018 г.

Първа лекционна среща по Образователната програма на ВСС и МОН ... 15.02.2018 г.

Трима съдии и съдебен служител получиха грамоти от ВСС за участието си в Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. ... 18.12.2017 г.

Административен съд – Русе предостави 135 печатни издания на българската конституция на ПГИУ „Елиас Канети“ ... 01.12.2017 г.

Административен съд – Русе получи отличия за партньорство и съществен принос в развитието на Юридическия факултет на Русенския университет ... 17.11.2017 г.

Работна среща с представители на русенски медии и кореспонденти, отразяващи работата на съдебната система в региона ... 03.11.2017 г.

Административен съд - Русе бе организатор и домакин на двудневно обучение по проект на НИП ... 26-27.10.2017 г.

Среща-разговор на прокурор от Районна прокуратура - Бузъу със съдии от Административен съд – Русе ... 06.10.2017 г.

Дарение от правна литература за ПГИУ „ЕЛИАС КАНЕТИ“ ... 02.06.2017 г.

Церемония "Регионална медия близо до правото" ... 22.05.2017 г.

Втора лекционна среща по Образователната програма на ВСС и МОН ... 28.04.2017 г.

Първа лекционна среща по Пилотната образователна програма на ВСС и МОН" ... 31.03.2017 г.

Общо събрание на Административен съд - Русе ... 29.03.2017 г.

Практически занятия на студенти от Юридическия факултет на РУ "Ангел Кънчев" в съда ... 27.02-10.03.2017 г.

10 години Административен съд - Русе, Ден на отворените врати ... 01.03.2017 г.

Работна среща с журналисти и представители на съдебни институции в Русенски съдебен район ... 16.11.2016 г.

Работна среща на съдии от Административен съд - Русе с европейски магистрати ... 05.10.2016 г.

Трета лекционна среща по Пилотната образователна програма на ВСС и МОН ... 16.06.2016 г.

Втора лекционна среща по Пилотната образователна програма на ВСС и МОН ... 12.05.2016 г.

Ден на отворените врати ... 15.04.2016 г.

Първа лекционна среща по Пилотната образователна програма на ВСС и МОН ... 25.03.2016 г.

Административен съд - Русе отчете пред медиите дейността си през 2015 г. ... 18.03.2016 г.

Практически занятия на студенти от Юридическия факултет на РУ "Ангел Кънчев" в съда ... 15-26.02.2016 г.

Работна среща с журналисти и представители на съдебни институции в Русенски съдебен район ... 06.11.2015 г.

Стаж на административни магистрати от Лисабон, Португалия в Административен съд - Русе ... 19-23.10.2015 г.

Демонстрация на нова система за случайно разпределение на делата в Административния съд ... 06.10.2015 г.

Ден на отворените врати ... 16.04.2015 г.

Общо събрание на Административен съд - Русе ... 25.03.2015 г.

Административният съд представи пред медиите отчет за дейността си през 2014 г. ... 20.03.2015 г.

Практически занятия на студенти от Юридическия факултет на РУ "Ангел Кънчев" в съда ... 16-27.02.2015 г.

Административен съд - Русе получи СЕРТИФИКАТ ЗА ПРИНОС от РУ "Ангел Кънчев" ... 12.12.2014 г.

Традиционна работна среща с журналисти ... 30.10.2014 г.

Стаж на европейски магистрати в Административен съд – Русе ... 7-10.10.2014 г.

Кръгла маса, посветена на Международния ден на правото да знам ... 26.09.2014 г.

Семинар_ЗОДОВ и АПК ... 15-16.05.2014 г.

Ден на отворените врати ... 16.04.2014 г.

Церемония 135г. Търновска конституция - Съдебна палата-Русе ... 16.04.2014 г.

Бъдещи юристи от Русенския университет на стаж в Административен съд - Русе ... 17-28.02.2014 г.

Ден на отворените врати ... 15.04.2013 г.

Общо събрание на Административен съд - Русе ... 15.03.2013 г.

Бъдещи юристи от Русенския университет на стаж в Административен съд - Русе ... 11-22.02.2013 г.

Откриване сградата на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - РУСЕ ... 09.2012 г.

Среща с ПРСС ... 07.2011 г.

Конкурс за съдебни помощници ... 12.2010 г.

Встъпване в длъжност на административните съдии ... 02.2007 г.