Начало arrow Пресцентър arrow 30.05.2008   06.12.2019 | 07:48  
30.05.2008

- По адм. Дело №304/08г. - заповед на Кмета на Община Русе №РД/01/1381/25.04.2008г., с която са обявени класираните на първите три места кандидати, участвали в конкурса за възлагане на “Обществен превоз на пътници по междуселищни автобусни линии от утвърдената Общинска транспортна схема:Русе-Мартен-Сандрово и обратно 1-во делнично разписание” и за изпълнител по същата линия е определен “Шанс-99” ООД.

- По адм. Дело №305/08г. - заповед на Кмета на Община Русе №РД/01/1382/25.04.2008г., с която са обявени класираните на първите три места кандидати, участвали в конкурса за възлагане на “Обществен превоз на пътници по междуселищни автобусни линии от утвърдената Общинска транспортна схема:Русе-Мартен-Сандрово и обратно 2-ро делнично разписание” и за изпълнител по същата линия е определен “Шанс-99” ООД.

- По адм. Дело №306/08г. - заповед на Кмета на Община Русе №РД/01/1383/25.04.2008г., с която са обявени класираните на първите три места кандидати, участвали в конкурса за възлагане на “Обществен превоз на пътници по междуселищни автобусни линии от утвърдената Общинска транспортна схема:Русе-Мартен-Сандрово и обратно 3-то делнично разписание и 1-во празнично разписание” и за изпълнител по същата линия е определен “Шанс-99” ООД.

- По адм. Дело №307/08г. - заповед на Кмета на Община Русе №РД/01/1387/25.04.2008г., с която са обявени класираните на първите три места кандидати, участвали в конкурса за възлагане на “Обществен превоз на пътници по междуселищни автобусни линии от утвърдената Общинска транспортна схема:Русе-Николово-Просена-Долно абланово и обратно 1-во делнично разписание и 1-во празнично разписание” и за изпълнител по същата линия е определен “Шанс-99” ООД.

- По адм. Дело №308/08г. - заповед на Кмета на Община Русе №РД/01/1388/25.04.2008г., с която са обявени класираните на първите три места кандидати, участвали в конкурса за възлагане на “Обществен превоз на пътници по междуселищни автобусни линии от утвърдената Общинска транспортна схема:Русе-Николово-Просена-Долно абланово и обратно 2-ро делнично разписание” и за изпълнител по същата линия е определен “Шанс-99” ООД.

- По адм. Дело №309/08г. - заповед на Кмета на Община Русе №РД/01/1389/25.04.2008г., с която са обявени класираните на първите три места кандидати, участвали в конкурса за възлагане на “Обществен превоз на пътници по междуселищни автобусни линии от утвърдената Общинска транспортна схема:Русе-Николово-Просена-Долно абланово и обратно 3-то делнично разписание” и за изпълнител по същата линия е определен “Шанс-99” ООД.

- По адм. Дело №310/08г заповед на Кмета на Община Русе №РД/01/1392/25.04.2008г., с която са обявени класираните на първите три места кандидати, участвали в конкурса за възлагане на “Обществен превоз на пътници по междуселищни автобусни линии от утвърдената Общинска транспортна схема:Русе-Семерджиево-Ястребово и обратно” и за изпълнител по същата линия е определен “Геокомерс” ООД.

Производствата по делата са оставени без движение, като са дадени указания за отстраняване на нередовности.