Начало   18.12.2017 | 10:38  


Ние бихме желали да научим Вашето мнение.
Вашето мнение е от значение за нас.

1. Според Вас кои са основните причини за отлагането на делата в Административен съд – Русе?
2. Според Вас по чия вина се отлагат делата в Административен съд – Русе?
3. Според Вас кой е разумният срок за приключване на делата на първа инстанция в Административния съд?
4. Според Вас какъв е разумният срок за насрочване на ново съдебно заседание в Административен съд – Русе?
5. Кое според Вас оказва в най-висока степен влияние за повишаване доверието в правораздавателната система?
6. Как бихте оценили административното обслужване на гражданите в Административен съд – Русе?
7. Оказано ли Ви беше съдействие от страна на съдебните служители?
8. Кой аспект от обслужването смятате, че най-много се нуждае от подобрение в работата на Административен съд – Русе?
9. Вашето предложение за подобряване работата на Административен съд – Русе