Ако не виждате логото на съда, значи сайта: ruse-adms.justice.bg не работи!

От 02.12.2019 г. по решение на ВСС съда има нова интернет страница достъпна на адрес:
https://ruse-adms.justice.bg

Ще бъдете прехвърлени след 13 секунди.

Справки в деловодната система на съда са достъпни на адрес:
http://delo.admcourt-ruse.com

Информационното табло на съда в главното фоае е достъпно на адрес:
http://tablo.admcourt-ruse.com