От 02.12.2019 г. по решение на ВСС съдът има нова интернет страница достъпна на адрес:
https://ruse-adms.justice.bg

Ще бъдете прехвърлени след 13 секунди.